Θέμα: 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
Ημ/νια: 29/07/2016 10:06:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΡΝΛΩΚ8-ΝΓΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη