Θέμα: Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων
Ημ/νια: 28/07/2016 12:41:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΟΘΩΚ8-Ι0Υ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη