Θέμα: Οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών
Ημ/νια: 28/07/2016 12:20:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΗ9ΩΚ8-89Π

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη