Θέμα: Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης για την κατασκευή του έργου: «Αλλαγή κουφωμάτων στο συγκρότημα 2ου – 3ου Γυμνασίου Ξάνθης», ορισμός εκπροσώπου του κυρίου του έργου με τον αναπληρωτή του, ορισμός εκπροσώπου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης με τον αναπληρωτή του ως μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης
Ημ/νια: 28/07/2016 11:16:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 64Ο3ΩΚ8-Γ57

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη