Θέμα: Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στην πρόταση στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης CLLD – LEADER που θα υποβάλλει η ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους Νομούς Ροδόπης και Ξάνθης με την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού συνεργασίας και ορισμός εκπροσώπου του Φορέα για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD – LEADER Νομών Ροδόπης και Ξάνθης
Ημ/νια: 04/07/2016 14:51:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΔΒΩΚ8-Ν1Φ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη