Θέμα: 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
Ημ/νια: 04/07/2016 10:47:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ι7ΟΩΚ8-ΕΡΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη