Θέμα: Οριστική παραλαβή μελέτης «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ»
Ημ/νια: 04/07/2016 10:03:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 757ΡΩΚ8-8ΕΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη