Θέμα: Ονομασία Ανωνύμων οδών Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
Ημ/νια: 29/06/2016 11:12:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΓΒΣΩΚ8-ΧΩ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη