Θέμα: Επιστροφή τέλους κουβουκλίου σε μισθωτή περιπτέρου
Ημ/νια: 17/06/2016 11:31:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΧΞΓΩΚ8-ΙΓΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη