Θέμα: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ημ/νια: 17/06/2016 11:28:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗΧ9ΩΚ8-ΒΞΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη