Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 87/2015 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου στην Τριμελή Επιτροπή Εκκαθάρισης Αρχείων του Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 16/06/2016 08:16:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΘ0ΔΩΚ8-4Β6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη