Θέμα: Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» και τροποποίηση της με αριθμ.224/2014 προγενέστερης απόφασης
Ημ/νια: 16/06/2016 08:19:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΒΓ2ΩΚ8-ΣΑΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη