Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 61/2012 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον Ορισμό ενός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή του στο «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας», ενός υπευθύνου και αναπληρωτή για το πρόγραμμα του Π.Ο.Υ. «Υγιείς Πόλεις» και ενός συντονιστή για το ίδιο πρόγραμμα
Ημ/νια: 16/06/2016 08:21:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΧΝΣΩΚ8-ΒΤ6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη