Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 70/2016 προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης»
Ημ/νια: 16/06/2016 08:24:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΑΕΩΩΚ8-ΝΕΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη