Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ.320/2008 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία
Ημ/νια: 16/06/2016 08:29:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΩΣ8ΩΚ8-Μ42

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη