Θέμα: Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για παράβαση του ΚΟΚ
Ημ/νια: 15/06/2016 11:50:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΩΞ6ΩΚ8-04Δ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη