Θέμα: 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
Ημ/νια: 15/06/2016 12:00:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΕΟ1ΩΚ8-ΨΘΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη