Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 58/2015 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη «Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στην Κοινωνική Σύμπραξη που θα συσταθεί στην Περιφερειακή Ενότητας Ξάνθης στο πλαίσιο της αριθμ.πρωτ.Δ23/οικ49505/3609/22-12-2014 πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020, εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης και ορισμός ενός τεχνικού υπευθύνου
Ημ/νια: 15/06/2016 10:52:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω5ΟΑΩΚ8-Τ4Θ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη