Θέμα: Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμό 271/2015 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη «Διόρθωση και συμπλήρωση της με αριθμό 56/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, σχετικά με την καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και του συνεχούς ωραρίου υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2014 καθώς και την 24ωρη και 12ωρη λειτουργία υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες τους»
Ημ/νια: 15/06/2016 10:54:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΨΣ3ΩΚ8-Δ49

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη