Θέμα: Έγκριση της με αριθμό 1/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης και τροποποίηση της με αριθμό 307/2015 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 05/05/2016 08:07:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω02ΝΩΚ8-ΒΩΑ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη