Θέμα: Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για παράβαση του ΚΟΚ
Ημ/νια: 22/04/2016 14:16:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 71Ξ7ΩΚ8-ΑΡΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη