Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων Ρ2 στα Κιμμέρια Ξάνθης
Ημ/νια: 22/04/2016 12:37:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΩΩΔΩΚ8-Ξ1Γ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη