Θέμα: Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου
Ημ/νια: 22/04/2016 12:49:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΩΞ1ΩΚ8-4ΑΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη