Θέμα: Συμπλήρωση της υπ΄αριθ.414/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επιστροφή τέλους κουβουκλίου σε μισθωτές περιπτέρων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. στ του άρθρου 76 του Ν.4257/2014
Ημ/νια: 22/04/2016 12:53:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤ07ΩΚ8-ΝΟΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη