Θέμα: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού του Ζ. Θ. του Σ.
Ημ/νια: 22/04/2016 12:55:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΙΜΡΩΚ8-ΛΙ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη