Θέμα: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας στα πλαίσια των εκδηλώσεων με τίτλο: «ΞΑΝΘΗ ΠΟΛΙΣ ΟΝΕΙΡΩΝ»
Ημ/νια: 19/04/2016 09:50:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 665ΖΩΚ8-Σ9Σ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη