Θέμα: Αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) και τροποποίηση της αριθμ.223/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 07/04/2016 08:57:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΨΛΚΩΚ8-Ν5Η

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη