Θέμα: Αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του ΔΣ του ΝΠΔΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης και τροποποίηση της αριθμ.339/2015 προγενέστερης απόφασής του
Ημ/νια: 29/03/2016 12:18:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 65ΠΗΩΚ8-ΖΘΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη

Κοινωνική Δικτύωση