Θέμα: Έγκριση του απολογισμού έτους 2015 της Σχολικής Εφορείας 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης
Ημ/νια: 28/03/2016 13:28:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΧΖΤΩΚ8-ΖΔΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη