Θέμα: Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ
Ημ/νια: 28/03/2016 13:15:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΔΘ2ΩΚ8-ΣΙΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη