Θέμα: Έγκριση απολογισμού έτους 2015 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 28/03/2016 13:21:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΕ6ΩΚ8-2ΦΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη