Θέμα: Έγκριση του απολογισμού έτους 2015 της Σχολικής Εφορείας 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης
Ημ/νια: 28/03/2016 13:23:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΖ5ΩΚ8-Π63

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη