Θέμα: Έγκριση της με αριθμό 41/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμήματος εξαγοράς προσκυρωμένης δημοτικής έκτασης στην Σταυρούπολη
Ημ/νια: 28/03/2016 12:30:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΤΕ1ΩΚ8-5ΛΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη