Θέμα: Έγκριση της αριθμ.8/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την «Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Ημ/νια: 28/03/2016 12:35:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΒ4ΣΩΚ8-ΛΔ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη