Θέμα: Έγκριση της αριθμ.5/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης σχετικά με την ανάκληση της αριθμ.52/2015 προγενέστερης απόφασης του ΔΣ του ΚΚΠΑΔΞ και την έγκριση εκ νέου της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
Ημ/νια: 28/03/2016 12:37:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Γ23ΩΚ8-ΘΟ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη