Θέμα: Έγκριση της αριθμ.11/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης σχετικά με την 8η αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015
Ημ/νια: 28/03/2016 12:38:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΩΤΙΩΚ8-ΛΔΖ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη