Θέμα: Έγκριση της αριθμ.7/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης σχετικά με την 1η αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016
Ημ/νια: 28/03/2016 12:45:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΘΥΣΩΚ8-Ν4Μ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη