Θέμα: Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης των καταστημάτων 24Α και 25 στη Δημοτική Αγορά
Ημ/νια: 28/03/2016 11:59:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞΚ7ΩΚ8-ΦΛΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη