Θέμα: Έγκριση παράτασης σύμβασης εκμίσθωσης του ακινήτου Γ΄ στην οδό Ζωαγοράς 44
Ημ/νια: 28/03/2016 12:02:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΝΖΔΩΚ8-Ψ22

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη