Θέμα: 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
Ημ/νια: 28/03/2016 12:04:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΔ6ΕΩΚ8-ΨΣΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη