Θέμα: Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4257/2014
Ημ/νια: 22/03/2016 14:02:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 704ΛΩΚ8-ΑΞΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη