Θέμα: Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 για το Κέντρο Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Ξάνθης έτους 2016
Ημ/νια: 22/03/2016 13:52:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΖΖΩΩΚ8-ΝΚΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη