Θέμα: Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης για το διδακτικό έτος 2016 – 2017
Ημ/νια: 22/03/2016 13:55:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 708ΨΩΚ8-7Γ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη