Θέμα: Τροποποίηση της αριθμ.245/2015 προγενέστερης απόφασης του ΔΣ η οποία αφορά «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης»
Ημ/νια: 03/03/2016 11:45:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΥΑΚΩΚ8-Τ79

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη