Θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή στη διοργάνωση εκδήλωσης για τη δράση «Καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε»
Ημ/νια: 29/02/2016 11:07:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΘΑΤΩΚ8-ΘΨ4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη