Θέμα: Συμμόρφωση στη με αριθμό 618/2016 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής
Ημ/νια: 26/02/2016 07:58:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Υ18ΩΚ8-ΒΜ4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη