Θέμα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ:>
Ημ/νια: 04/09/2015 13:36:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Σ1ΟΩΚ8-ΒΜΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου ΔημάρχουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη