Θέμα: Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης 1723/2016 - Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 07/10/2016 14:39:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΔΓΓΩΚ8-774

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου ΔημάρχουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη