Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διανομής τροφίμων επισιτιστικού προγράμματος(ΤΕΒΑ)
Ημ/νια: 31/03/2016 16:11:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΓΛΗΩΚ8-Ψ0Μ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημάρχου