Θέμα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015
Ημ/νια: 22/01/2016 13:12:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΓ1ΩΩΚ8-9ΩΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια τα στοιχεία Εκτέλεσης ΠροϋπολογισμούΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη